Курси іноземних мов у Львові

Викладачі центру іноземних мов Лідер проводять заняття за загальними багаторівневими програмами як для дорослих, так і для дітей

Курси іноземних мов у Львові

Курси іноземних мов (курси англійської мови, курси іспанської мови, курси німецької мови, курси польської мови, курси італійської мови, курси французької мови тощо) поділяють за навчальними програмами: іноземна мова для бізнесу та туризму; підготовка до складання міжнародних іспитів з отриманням міжнародних сертифікатів; іноземна мова для медиків; іноземна мова для юристів; іноземна мова для технічного персоналу; ділова іноземна мова; загальна іноземна мова (наприклад, "загальна англійська", "загальна німецька" тощо), розмовна іноземна мова (наприклад, "розмовна французька", "розмовна англійська") та інші програми.

Кожна програма є індивідуальною та відрізняються між собою.

Наприклад, навчальні програми "Загальна англійська" та "Розмовна англійська". На заняттях з "загальної англійської" вивчають, в основному, граматику та складні лексичні конструкції. На заняттях з розмовної англійської займаються відпрацюванням базових комунікативних правил та розширенням словникового запасу. Адже основне завдання курсу з такою програмою – допомогти вам подолати мовний бар’єр та зробити так , щоб ви англійською розмовляли як своєю рідною мовою.

Володіння тією чи іншою мовою означає не тільки вміти читати зі словником, а й висловлювати свої думки вільно та з правильним акцентом, сприймати мову на слух. Для цього потрібно володіти достатнім словниковим запасом та сучасною лексикою.

Програма з "загальної англійської" передбачає одночасний розвиток усіх мовних навичок: сприймання на слух, читання та письмо, усна вимова. Сприймання мови на слух відбувається у тих випадках, коли на заняттях слухачі курсу опиняються в ситуації, коли вони вимушені задавати питання та відповідати виключно іноземною мовою. Таким чином розвиваються навики сприймання мови на слух. Читання – це не тільки розуміння текстів без словника. Потрібно вміти читати з правильним наголошенням та інтонацією. Для досягнення такого результату викладачі центру іноземних мов Лідер Романа Даниліва використовують підручники провідних іноземних видавництв. Володіння письмовою англійською мовою передбачає навички в написанні ділових та неформальних листів, в складанні та написанні будь-яких документів.

Програми "Іноземна мова для юристів", "Іноземна мова для медиків" відрізняються також у кількості знань складних слів та назв, що використовуються у медицині або юриспруденції. Для цього встановлюється словниковий мінімум юридичних чи медичних термінів, при оволодінні яким студент може розуміти та перекладати тексти юридичної або медичної тематики (в залежності від вибраної програми).

Програма підготовки до складання міжнародних іспитів для отримання міжнародних сертифікатів є специфічною для тої чи іншої мови. Адже свідченням про певний рівень знань тієї чи іншої мови є наявність міжнародного сертифікату, що визнається престижними навчальними закладами Європи та Америки. Її специфіка полягає у тому , що для успішного складання іспитів ,задля отримання певного міжнародного сертифікату, необхідне деяке відсоткове співвідношення знань граматики, лексики і володіння словникового запасу. Програми іспитів для отримання міжнародних сертифікатів щороку змінюються і встановлюються міжнародними установами, інститутами, що регулюють видачу сертифікатів. Тому центр іноземних мов Лідер щороку змінює програми по підготовці до складання міжнародних іспитів згідно міжнародних вимог. Це в деякій мірі гарантує, що абітурієнт центру іноземних мов Лідер має можливість успішно скласти іспит та отримати сертифікат на знання мов Лідер або міжнародний сертифікат – кембриджський і т д. Програма підготовки до складання міжнародних іспитів , розроблена в центрі іноземних мов Лідер, якісно змінюється для індивідуальних замовлень методистами центру задля кращого засвоєння абітурієнтами граматики та лексики. Незмінною є загальна програма по підготовці до складання міжнародних іспитів в Кембріджі та Оксфорді. Та програма самого міжнародного іспиту є однаковою як для українських, так і для іноземних абітурієнтів.

Програми поділяють на короткотермінові та безтермінові. Всім відомо, що вивчити іноземну мову за два тижні - неможливо, навіть для надзвичайно обдарованих дітей чи дорослих. Тому, коли абітурієнт починає тільки вивчати іноземну мову з якогось рівня, викладачами центру іноземних мов Лідер підбирається курс з певної іноземної мови , але з безтерміновою програмою. Це означає, що абітурієнт може вивчати мову до певного рівня і програма може змінюватись в процесі успішного засвоєння ним викладеного матеріалу. Курси з короткотерміновими програмами призначені для закріплення та розвитку мовних навиків і основані на раніше отриманих знаннях. В основному такі програми мають тільки один рівень, а не шість рівнів, як це прийнято по міжнародній класифікації рівнів мов. 

Згідно загальноприйнятої міжнародної класифікації розрізняють шість рівнів мов:

Початковий рівень

Призначений для дорослих та дітей, які взагалі не володіють мовою (не вміють писати, читати, говорити та розрізняти вимову)
Після закінчення курсу початкового рівня абітурієнт навчиться:

 • писати, рахувати, читати;
 • знайомитись одне з одним;
 • говорити про свою країну;
 • висловлювати свою думку;
 • використовувати мовні скорочення;
 • сприймати на слух прості репліки, діалоги.

Граматичний матеріал:

 • артикль;
 • обчислювальні та не обчислювальні іменники, прийменники, прислівники;
 • питальні форми;
 • присвійні займенники.

Нижче середнього

Розрахований на студентів, що мають елементарний рівень знань. Програма даного рівня також розрахована на старших школярів та дорослих , яким потрібна мова для повсякденного спілкування та подорожей.

Після закінчення курсу нижче середнього рівня абітурієнт вміє:

 • розмовляти про роботу;
 • замовляти їжу та напої;
 • купувати одежу та вибирати подарунки;
 • розповідати про сім’ю, дім, місто;
 • бесідувати на повсякденні теми;
 • рахувати.

Граматичний матеріал:

 • прості іменники;
 • прості прикметники;
 • словосполучення з дієсловами.

Середній рівень

Призначений для студентів та дорослих, які мають рівень знань нижче середнього.
Після закінчення курсу абітурієнт зможе:

 • давати дозвіл або відказувати в чомусь;
 • правильно застосовувати акценти та наголоси в усній мові;
 • порівнювати людей та предмети;
 • виражати свою згоду, незгоду, вносити пропозиції;
 • достатньо вільно сприймати мову на слух.

Граматичний матеріал:

 • питальні форми;
 • порівняльні прикметники;
 • елементарна пряма та непряма мова;
 • умовні речення;
 • прийменники.

Вище середнього

Призначений для студентів, що планують подорожувати або навчатись за кордоном, а також працівників компаній, що прагнуть вдосконалити свій розмовний рівень певної іноземної мови.

Після оволодіння даного рівня абітурієнт зможе:

 • швидко читати тексти на різну тематику, а також виписки з журналів та газет;
 • описувати події, що пройшли в минулому;
 • правильно використовувати пряму та непряму мову;
 • сприймати на слух як адаптовані тексти так і неадаптовані інтерв'ю, передачі;
 • грамотно використовувати умовні речення;
 • будувати складнопідрядні речення;
 • пояснювати, запрошувати, указувати, використовуючи різну форму ввічливості;
 • будувати речення з приводу можливих подій в майбутньому та теперішньому часі.

Граматичний матеріал:

 • речення в минулому, теперішньому, майбутньому;
 • питальні форми;
 • усі умовні речення;
 • вираження кількості;
 • модальні дієслова.

Поглиблений

Призначений в основному для людей, що вільно володіють розмовною мовою й письмом та використовують мову у своїй професійній діяльності, але ще не мають достатньо знань для професійного рівня. 

Після закінчення курсу з поглибленим рівнем абітурієнт зможе:

 • робити висновки, доводити свою точку зору;
 • використовувати лексику та термінологію наступних тем: історія, політика, медицина, бізнес і т д;
 • використовувати усі особливості вимови, щоб передавати усі відтінки значень;
 • вести бесіди про переваги та недоліки, критикувати вчинки.

Граматичний матеріал:

 • усі часи та їх узгодження;
 • умовні речення;
 • питальні форми: запитання до підмета,короткі запитання, непрямі запитання, питання із прийменниками;
 • усі форми дієслів;
 • все про артиклі;

Професійний рівень

Призначений для людей, що уже мають якийсь міжнародний сертифікат та прагнуть продовжити вивчення іноземної мови по причині подальшої роботи або навчання. Даний рівень є максимально наближеним до рівня носіїв тієї чи іншої мови.

При освоєні даного рівня абітурієнт може:

 • читати відомі драматичні твори ;
 • розуміти нестандартні вираження відношень до чогось;
 • розуміти сленг, нюанси значень, дискусії, пісні, спортивні репортажі, лекції.

Граматичний матеріал:

 • змішанні умовні речення;
 • однина та множина числа;
 • префікси та суфікси;
 • однокореневі слова;
 • формальні, неформальні, спеціальні слова, що застаріли, евфемізми;
 • асоціації слів, омоніми, омофони.

Викладачами центру іноземних мов Лідер Романа Даниліва використовуються методики викладання кембриджських та оксфордських університетів та власні розроблені методики.

В залежності від рівнів, на заняттях використовуються рольові ігри та драматизація. Завдяки цьому можливо втілити будь- яку тему або сюжет в мову. На заняттях студенти спілкуються в парах один з одним або в групах. Заняття в групах допомагають студентам успішно корегувати свої висловлювання,проявляти мовну самостійність. Кожна методика особлива завдяки методам викладання.

Методи викладання – це викладання виключно іноземною мовою або іноземною мовою та рідною мовою студента. Тобто, при вивченні, наприклад, англійської мови викладач може використовувати методику викладання, що передбачає викладання тільки англійською мовою. В процесі занять виникає необхідність питати, відповідати і спілкуватись виключно англійською мовою.

Розрізняють наступні методики: комунікативна; на поглиблене вивчення граматики; на правильну вимову та дикцію (фонетика).

Наприклад, при вивченні лексичного матеріалу користуються комунікативною методикою. Для досягнення рівня при якому студент зможе вільно спілкуватись - частіше використовують методику на правильну вимову та дикцію. Якщо студент допускає багато орфографічних та пунктуальних помилок в реченнях – викладач центру іноземних мов Лідер на заняттях використовує методику на поглиблене вивчення граматики.

Ви бажаєте покращити свій рівень знань іноземних мов? Бюро перекладів Лідер завжди прийде Вам на допомогу! Бюро перекладів проводить навчання іноземних мов. У нас Ви зможете відвідати курси таких іноземних мов як: турецька, данська, англійська, польська, німецька, іспанська, італійська та багато інших. Неважливо, де Ви живете, чи то у Києві, чи в Одесі, чи в Дніпропетровську, Харкові, Луганську, Вінниці, Черкасах,Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ужгороді, курси  іноземних мов не стануть для Вас проблемою з Центром іноземних мов Лідер.

Курси іноземних мов у Львові, Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Луганську, Вінниці, Черкасах, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ужгороді застосовують сучасні методи навчання іноземних мов. В бюро перекладів «Лідер» Ви зможете відвідати мовні курси з понад тридцяти п’яти мов світу без будь-яких проблем. Сучасні методи навчання іноземних мов допоможуть Вам легко та швидко засвоїти пройдений матеріал.

У бюро перекладів Лідер курси іноземних мов (курси з англійської мови, курси з французької мови і т. д.) поділяють за навчальними програмами: іноземна мова для бізнесу та туризму; підготовка до складання міжнародних іспитів з отриманням міжнародних сертифікатів; іноземна мова для медиків; іноземна мова для юристів; іноземна мова для технічного персоналу; ділова іноземна мова; загальна іноземна мова (наприклад, "загальна англійська", "загальна німецька" тощо), розмовна іноземна мова (наприклад, "розмовна французька", "розмовна англійська") та інші програми.

Викладачі центру іноземних мов Лідер проводять заняття за загальними багаторівневими програмами як для дорослих, так і для дітей.

Центр іноземних мов Лідер пропонує курси ділової іноземної мови для тих, кому необхідна іноземна мова для роботи в сфері бізнесу. В процесі навчання розглядаються наступні теми: зустрічі та переговори, спілкування з клієнтами, написання ділових листів та складання звітів, розмови по телефону.

Оскільки ми живемо у місті Львів, яке відкрите "для світу", курси іноземних мов допоможуть Вам легко порозумітися з закордонними гостями у Львові та за його межами.

Навчання іноземних мов ми проводимо у зручному для Вам місці та у підходящий для Вас час.