Переклад твору

Центр іноземних мов Лідер допоможе Вам зробити переклад твору

Переклад твору

Переклад твору (художній переклад) – це переклад творів художньої літератури і художніх текстів. У художньому перекладі важливе збереження форми, змісту, структури і естетичного впливу оригіналу тексту. Переклад художніх текстів здійснюється фахівцями-філологами з урахуванням усіх мовних особливостей. Художній переклад - це справді мистецтво, несумісне з буквалізмом. З першого погляду в перекладі прози чи поезії немає нічого складного - немає специфічної термінології та спеціалізованих текстів. З іншого боку, художній переклад - це творчість, тобто перекладач такого замовлення - це той же письменник, адже він практично заново створює твір для читача. Саме тому всі перекладачі вважають цей вид роботи одним з найскладніших.

 Практика перекладачів доводить, що будь-який твір може бути повноцінно (адекватно) перекладено на іншу мову зі збереженням усіх стилістичних та інших особливостей, властивих даному авторові. Але в інтересах точності передачі змісту часто буває необхідно вдатися до зміни структури речення, що перекладається, відповідно до норм мови, тобто переставити або навіть замінити окремі слова і вирази.

 Наші перекладачі дотримуються основних вимог у перекладі творів, їм властиві:

  • точність. Перекладач доносить до читача повністю всі думки, висловлені автором, при цьому збережені не тільки основні положення, але також нюанси самого твору, при цьому нічого не  додаючи  від себе, адже це  було б потворенням  оригіналу.
  • стислість. Переклад повинен бути викладений в максимально стислій і лаконічній формі.
  • зрозумілість.  Мова перекладу має бути  легкою для розуміння.

 Перекладачу слід уникати складних і двозначних зворотів, що ускладнюють сприйняття. Думка має бути  викладена простою і зрозумілою мовою.

  • літературність. Переклад повинен повністю відповідати загальноприйнятим нормам літературної мови. Кожна фраза повинна звучати  природно, не зберігаючи ніяких слідів чужих синтаксичних конструкцій оригінального тексту.